De Schutse - Leerkrachtondersteuner

Onze school:

De Schutse is een kleine school met veel aandacht voor het welzijn van de kinderen. Naast rekenen, taal en wereldoriëntatie is er ruimte voor kunst en cultuur, Engels in alle groepen, de tuin en de dierenweide. De leerlingen werken zoveel mogelijk op eigen niveau. 

 

Vacature:

Voor aankomend schooljaar zoeken we een leraarondersteuner die het leuk vindt om met individuele en groepjes leerlingen aan de slag te gaan, flexibel inzetbaar is en leraren kan ondersteunen bij hun lesgevende taken. De dagen en werktijdfactor zijn bespreekbaar.

 

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en cv naar directie@daltonschooldeschutse.nl en/of neemt contact op met directeur Marina van Os, 010-5918857