Bestuur

Turan Yazir is voorzitter van het college van bestuur en vormt het bevoegd gezag van West Openbaar Onderwijs.

Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en communiceert direct met de schooldirecteuren, die ieder geheel verantwoordelijk zijn voor hun eigen school. De schooldirecteuren zijn vertegenwoordigd in het zogeheten directeurenoverleg. Dit overleg heeft, gevraagd en ongevraagd, een adviserende rol in alle beleids(voorbereidende)zaken.

 

Hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheden precies zijn verdeeld tussen raad van toezicht, het college van bestuur en de schooldirecteuren, is vastgelegd in de stichtingsstatuten en het directiestatuut van de stichting.

 

Turan Yazir krijgt ondersteuning van een HR-adviseur en een bestuurssecretaresse. Alle schooldirecteuren zijn belast met bovenschoolse taken.