Zo ziet de organisatie van het bestuur West Openbaar Onderwijs eruit

Het bestuur van West Openbaar Onderwijs is in 2013 overgestapt van het klassieke bestuursmodel naar het raad-van-toezichtmodel.
Dit betekent dat bestuur en toezicht via aparte organen, namelijk het college van bestuur en de raad van toezicht, zijn gescheiden. Daarbij is het college van bestuur het bevoegd gezag en treedt de raad van toezicht op als intern toezichthouder. Een raad van toezicht bewaakt de hoofdlijnen van het beleid. Een college van bestuur kan zeer slagvaardig handelen, omdat het zelf verantwoordelijk is voor het beleid.