Protocol basisonderwijs

Tijdens de lockdown, vooralsnog van 16 december 2020 t/m 17 januari 2021 zijn de scholen volledig dicht en is er alleen opvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen of in een kwetsbare positie. Hieronder treft u informatie over het huidige protocol indien de scholen weer open mogen.
Om ervoor te zorgen dat de kinderen en onze medewerkers veilig naar school kunnen, is er voor het basisonderwijs in Corona-tijd een protocol opgesteld. Het meest recente protocol kunt u hier downloaden. Alle scholen van West Openbaar Onderwijs werken zoveel mogelijk via dit protocol.

In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden bij het geven van basisonderwijs. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. Bij de heropening zijn scholen niet gehouden tot het onmogelijke. De directeur van iedere basisschool informeert ouders/verzorgers over de praktische invulling zoals die voor de individuele bassischool geldt.

 

De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis, Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.

 

Handreiking bij besmetting COVID-19

Naast het bovenstaande protocol is er ook een handreiking opgesteld waarin beschreven staat hoe er gehandeld moet worden indien een leerling of collega op school besmet is met het corona-virus. De handreiking kunt u hier downloaden