Protocol basisonderwijs

Hieronder treft u informatie over het huidige protocol voor het basisonderwijs.
Om ervoor te zorgen dat de kinderen en onze medewerkers veilig naar school kunnen, is er voor het basisonderwijs in Corona-tijd een protocol opgesteld. Het meest recente protocol kunt u hier downloaden. Alle scholen van West Openbaar Onderwijs werken zoveel mogelijk via dit protocol.

In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden bij het geven van basisonderwijs. Het kabinetsbesluit is leidend. De directeur van iedere basisschool informeert ouders/verzorgers over de praktische invulling zoals die voor de individuele bassischool geldt.

 

De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis, Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.

 

Handreiking bij besmetting COVID-19

Naast het bovenstaande protocol is er ook een handreiking opgesteld waarin beschreven staat hoe er gehandeld moet worden indien een leerling of collega op school besmet is met het corona-virus. De handreiking kunt u hier downloaden