Bestuur

Turan Yazir is voorzitter van het college van bestuur en vormt het bevoegd gezag van West Openbaar Onderwijs.

Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en communiceert direct met de schooldirecteuren, die ieder geheel verantwoordelijk zijn voor hun eigen school. De schooldirecteuren zijn vertegenwoordigd in het zogeheten directeurenoverleg. Dit overleg heeft, gevraagd en ongevraagd, een adviserende rol in alle beleids(voorbereidende)zaken.

 

Hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheden precies zijn verdeeld tussen raad van toezicht, het college van bestuur en de schooldirecteuren, is vastgelegd in de stichtingsstatuten en het directiestatuut van de stichting.

 

Naast de medewerkers op het bestuurskantoor zijn alle schooldirecteuren belast met bovenschoolse taken.

 

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het college van bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het stichtingsbeleid. Daarnaast ondersteunt en adviseert het bestuursbureau de scholen.

 

Op het bestuursbureau zijn de volgende medewerkers werkzaam:

 

Erik de Jong
Bovenschools directeur
Onderwijskwaliteit

Sandra Eymael
HR-adviseur

Hans Boet

Bestuurlijk adviseur

Nadja Daalder
Bestuurssecretaresse