Raad van Toezicht

Het werken met een Raad van Toezicht is van toegevoegde waarde voor West Openbaar Onderwijs. Het zorgt voor de inbreng van inzichten en expertise van buiten de organisatie. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een kritische opbouwende houding, onafhankelijk van specifieke belangen die binnen en/of buiten de organisatie spelen.
De Raad van Toezicht van West komt circa zes keer per jaar bijeen en treedt op als intern toezichthouder. De leden zijn benoemd op basis van persoonlijke deskundigheid.
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht is mevrouw C.J.M. Dautzenberg, overige leden zijn de heer A.J.H.R. Kortekaas, de heer G.E. den Heeten, mevrouw M.A.G.J. Kluijtmans en mevrouw M. van der Poll.

  
De gekozen bestuursfilosofie is vastgelegd binnen de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ en de code ‘Goed bestuur primair onderwijs’.


De praktijk leert dat het college van bestuur slagvaardig kan opereren en dat middels een toezichtkader de Raad van Toezicht kan beoordelen of de bestuurder zijn werk goed doet. Het model wordt in het Nederlandse onderwijs dan ook veel toegepast. Naast de rol van toezichthouder is de Raad van Toezicht ook werkgever van de bestuurder en fungeert als klankbord.

 

Aandachtsgebieden leden raad van toezicht:

Mw. C.J.M. Dautzenberg

Voorzitter, Werkgeverschap College van Bestuur, organisatieontwikkeling, personeel (HRM), juridische zaken, ICT en duurzaamheid

Dhr. A.J.H.R. Kortekaas

Huisvesting, financiën en risicomanagement

Mw. M.A.G.J. Kluijtmans

Onderwijskwaliteit en sociaal domein

Dhr. G.E. den Heeten Onderwijskwaliteit en organisatieontwikkeling

Mw. M. van der Poll

Onderwijs, passend onderwijs en kwaliteit