Opleidingsschool

West Openbaar Onderwijs is onderdeel van de Opleidingsschool Zuid-West Holland. We werken ook samen met De Haagse Hogeschool. In een convenant beloven we elkaar dat we zorgen voor een zo goed mogelijke begeleiding van pabo-studenten.

Optimale begeleiding door mentor en coach

Pabo-studenten volgen een theoretisch en een praktijkgericht leertraject. Zij lopen stage bij een van onze scholen. De studenten zijn onze (toekomstige) collega’s. Als je bij ons je opleiding volgt, ben je onderdeel van de school en draag je bij aan de onderwijsontwikkelingen. Iedere student heeft uiteraard een mentor. Dit is een ervaren groepsleerkracht die je zo goed mogelijk begeleid bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Elke school heeft ook minstens één coach. Dit is een leerkracht die de post-HBO coachingsopleiding heeft gevolgd. De coach is aanspreekpunt en coördinator voor de studenten en mentoren op de eigen school. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedere student zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

 

Onderwijskwaliteit gegarandeerd

Bij onze organisatie zijn pabo-studenten van elk studiejaar welkom. In het laatste studiejaar is de lio-stage. De student zorgt dan een aantal weken voor alle lessen en lesdagen voor een klas. Uiteraard garandeert de school altijd de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen. De groepsleerkracht, de mentor, is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de klas. Ook als jij als student lesgeeft.

 

Stagecoördinatoren

Bij West Openbaar Onderwijs werken twee schoolopleiders/bovenschoolse stagecoördinatoren. Zij zorgen voor de plaatsing van de studenten op onze scholen. Ze begeleiden en beoordelen de studenten tijdens hun stage, samen met de instituutopleiders van de pabo. Ook zijn zij aanspreekpunt voor de Haagse Hogeschool en voor alle coaches binnen onze stichting.

 

Op zoek naar een stageplaats?

Je bent van harte welkom! Stuur een sollicitatiebrief en CV naar de school van jouw keuze.