Ouderbetrokkenheid

We doen het samen. Het kind, de ouders en leerkracht, ze zijn allemaal essentieel voor goed onderwijs. De betrokkenheid van ouders is heel belangrijk en zorgt voor een goede samenwerking.

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders gaat over meer dan het helpen met huiswerk, luizenpluizen of het helpen op school. Het gaat ook over het samen optrekken in de begeleiding van de leerlingen, zoals bij huiswerk en opvoeding. U kunt de school ondersteunen en meedoen tijdens schoolreisjes of in een oudercommissie. U kunt als ouder meedenken over diverse beleidsvragen en actief deelnemen in de medezeggenschapsraad. Onze communicatie is helder en open. We informeren ouders over wat er gebeurt op school en waarom we doen wat we doen.

 

School en ouders

We stimuleren en motiveren ouders om betrokken te zijn bij de school van hun kind. Goede en duidelijke informatie is daarbij heel belangrijk.

 

Wij verwachten van u dat u actief betrokken bent bij de ontwikkeling van uw zoon of dochter. De steun van u als ouders bij de begeleiding van uw kind is essentieel. Helemaal fijn is het als u ook nog meehelpt bij activiteiten van de klas of school, of meedoet in de medezeggenschapsraad of oudercommissie.