Stage

Bij welke school wil jij stagelopen?

De keuze is aan jou! Bij onze stichting zijn tien basisscholen aangesloten. Samen werken we aan kwalitatief sterk onderwijs onder het motto: samen op eigen wijze. Dit betekent dat wij verschillend mogen zijn en diversiteit zien als een kracht! We vinden de waarden van het openbaar onderwijs heel erg belangrijk: al onze leerlingen maken kennis met de hele samenleving en we handelen altijd vanuit democratische waarden. Maar, onze onderwijskundige visie verschilt per school. Daarom mag jij kiezen welk concept het beste bij je past.

 

Verschillende onderwijsconcepten

Vijf van onze tien basisscholen in Westland en Midden-Delfland zijn gecertificeerde daltonscholen. Een daltonschool leert de kinderen behalve rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis ook vaardigheden die de maatschappij vraagt. De kinderen leren zelf keuzes te maken, verantwoordelijk te zijn voor hun handelen en ze worden daar ook op aangesproken.

Een ander concept is het werken met basisgroepen. Door een verdeling in onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben de leerkrachten veel mogelijkheden om in te spelen op de verschillen in aanleg, interesse en tempo van leerlingen.

Een van onze scholen is een groene school en besteedt veel aandacht aan de natuur.


Heb je jouw keuze gemaakt?

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar stage@westopenbaaronderwijs.nl 

Vermeld duidelijk in de onderwerp-regel op welke school je wilt stagelopen. De coach van de school neemt contact met je op. Jullie bespreken samen jouw stagemogelijkheden.

 

Wil je eerst meer informatie over onze scholen en hun focusgebieden? Kijk dan eens op hun website.

De Driekleur, Daltonlocatie 

De Driekleur, Avonturier

Het Galjoen

De Kyckert

Openbare Daltonschool De Schutse 

Openbare Daltonschool Honselersdijk 

Openbare Daltonschool Poeldijk 

Openbare Daltonschool Naaldwijk

De Vlieten

De Willemsschool