Samenwerkingsverbanden

Sinds de start van de Wet op Passend Onderwijs (1 augustus 2014), maken negen van de tien scholen van West Openbaar Onderwijs deel uit van SPOW (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland).
In het samenwerkingsverband SPOW werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden-Delfland (Maasland) en Hoek van Holland. Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. In het Dagelijks Bestuur van het SPOW wordt onze stichting vertegenwoordigd door de heer Yazir.

 

Het samenwerkingsverband PPO Delflanden, waar onze school OBS Het Galjoen uit Den Hoorn onder valt, bestaat uit reguliere scholen in de regio Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland (Den Hoorn en Schipluiden) en Delft, en scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs die vallen onder cluster 3 en 4. In dit samenwerkingsverband is onze Stichting in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter college van bestuur.

 

Meer informatie over beide samenwerkingsverbanden vindt u op: www.SPOW.nl en www.ppodelflanden.nl.