Nieuws

15 maart 2020

Coronavirus update 2

Vanmorgen is er overleg geweest tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de schoolbesturen over de situatie rond het coronavirus. Momenteel worden diverse zaken verder uitgewerkt. In de loop van de dag volgt meer informatie.
Preview foto