Nieuws

31 oktober 2017

Daltonleerlingen leren van en in de 's-Gravenzandse natuur

Het is herfst! De natuur kleurt en veel beestjes zijn actief met het maken van een warm nestje en het aanleggen van een voedselvoorraad. Wat valt er, ook  in ’s-Gravenzande, toch veel te ontdekken en te verwonderen. 

 


Preview foto

De kinderen van daltonlocatie dé Driekleur, dé daltonschool van ’s-Gravenzande, gingen op natuuronderzoek in de schoolomgeving. In het Oranjepark en in hun eigen schooltuin werden naast prachtige herfstkleuren ook velen kikkers en salamanders gespot.  Basisschool De Driekleur vindt het belangrijk om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Naast aandacht voor vakken als rekenen en taal zijn de creatieve en motorische ontwikkeling van de kinderen een onderdeel van het lesprogramma. Leren met plezier staat ook bij de verkeerslessen, kooklessen en natuurlessen centraal. 

Als de glimlach op de gezichtjes van de kinderen een maatstaf is voor het plezier in het leren dan zit dat wel goed op De Driekleur. Wat hebben de kinderen genoten en veel geleerd tijdens  het natuuronderzoek!