Nieuws

28 november 2017

Gecombineerde peuter-kleutergroep op Het Galjoen

Vanaf 1 januari 2018 start OBS Het Galjoen in Den Hoorn in samenwerking met Kindercentrum ‘t Kickertje een gecombineerde peuter-kleutergroep.

 


Deze groep biedt kinderen vanaf 3 jaar, die zijn ingeschreven bij Het Galjoen en minimaal twee dagen per week gebruik maken van de kinderopvang van ‘t Kickertje, de mogelijkheid om in een kleine, overzichtelijke setting kennis te maken met de basisschool. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van ‘t Kickertje www.kickertje.nl.

Ook kinderen van 4 jaar die starten op Het Galjoen beginnen in deze startgroep en stromen van daaruit, na drie maanden, door naar één van de onderbouwgroepen. De school ziet deze startgroep als een mooie kans voor 3- en 4-jarigen om met elkaar in contact te komen en als een goede opstap naar het basisonderwijs.