Nieuws

23 maart 2022

Holi Phagwa op De Vlieten

Ieder jaar wordt er op Basisschool De Vlieten een intercultureel feest gevierd. Na het Suikerfeest, Diwahli en KetiKoti was het afgelopen vrijdag 18 maart tijd voor de viering van het Hindoeïstische feest Holi Phagwa.
Preview foto
Via het vieren van deze feesten zorgt de school ervoor dat alle leerlingen in aanraking komen met de verschillende wereldgodsdiensten. Bovenal leren de kinderen respect te hebben voor elkaars verschillen, waaronder geloofsovertuiging.

 

Met Holi Phagwa wordt de start van de lente gevierd en de duisternis verdreven. Er is stil gestaan bij het oorsprongverhaal van Holi Phagwa en gesproken over wat een “een nieuw begin” eigenlijk inhoudt. Ook werd er in alle groepen geknutseld. Het hoogtepunt van de dag was echter het poederstrooien. Alle kinderen verzamelden zich aan het einde van de dag buiten op het plein. Met zakjes felgekleurd maismeel mochten de kinderen elkaar bepoederen. Hiermee werd de “duisternis” verdreven en is er ruimte gecreëerd voor licht en dus de lente.

Het resultaat was een bont gezelschap van felgekleurde kinderen.