Nieuws

04 oktober 2016

Kinderen denken mee!

Prinsjesdag 2016 is net achter de rug en op daltonlocatie De Driekleur werd de afgelopen week een heuse verkiezing gehouden. Kinderen konden zich verkiesbaar stellen voor de DaltonRaad, de leerlingenraad van de school.

 


Kinderen denken mee!

Door middel van een presentatie overtuigden de nieuwe leden hun klasgenootjes om op hen te stemmen. De DaltonRaad bestaat uit acht leerlingen vanuit de groepen 5 t/m 8 en wordt jaarlijks opnieuw gekozen. Iedere maand vergaderen de kinderen samen met de daltoncoördinator van de school over diverse onderwerpen. Deze onderwerpen worden vooral door de kinderen zélf ingebracht. Voorbeelden denken mee over de netheid in de school, de omgang tussen de kinderen op school, het hoe om te gaan met de materialen én natuurlijk over het plezier op school.

De school vindt het belangrijk kinderen mee te laten denken over het te geven onderwijs en ook daadwerkelijk naar hen te luisteren. Verantwoordelijkheid is een belangrijke kernwaarde van het daltononderwijs. De DaltonRaad heeft de afgelopen twee jaar al veel bereikt. Zo zorgden de leerlingen bijvoorbeeld dat er een mooie schooltuin naast het gebouw werd aangelegd. Ook in de verrijking van de schoolbibliotheek, waar nieuwe populaire boeken voor werden aangeschaft, had de leerlingenraad een belangrijk aandeel. Tijdens de leerlingenvergaderingen leren de kinderen naar elkaar te luisteren, hun mening te verwoorden, te debatteren, te notuleren en elkaars mening te respecteren. Allemaal belangrijke vaardigheden voor de toekomst.

Wie weet zien we de leerlingen uit de DaltonRaad wel terug tijdens Prinsjesdag 2035? De daltonlocatie van De Driekleur is in ieder geval erg blij met deze leerling vertegenwoordigers voor het schooljaar 2016-2017.