Nieuws

14 april 2016

Met de klas naar de beeldenkas

De leerlingen van groep 2 van OBS De Vlieten in De Lier kregen een bijzondere les beeldende vorming. Met hun juffen brachten ze op 8 april een bezoek aan De Beeldenkas in Schipluiden.


Met de klas naar de beeldenkas
In dit bijzondere museum staan ruim 100 mozaïekbeelden, gemaakt door Willem Berkhout. Dat deze kunstenaar toevallig de oom is van stagejuf Aida, maakte het bezoek nog leuker. Tijdens het bezoek kregen de kinderen gerichte vragen die ze in een klein groepje onder begeleiding van een ouder maakten. Door te zoeken naar beelden met titels als ‘Oermama’, ‘Twee matrozen’ en ‘Planet Galaxy’ liepen de kinderen de hele kas door. Naast tel- en kijkopdrachten mochten de kinderen ook een naam bedenken bij een beeld. ‘De kever’, ‘De Boever’ of ‘Boevenvrouw’ was er ook de naam ‘Ballerina’ voor dit beeld. Op www.willemsmozaiekbeelden.nl is te lezen hoe dit museum te bereiken is. De kinderen van groep 2 gingen u in ieder geval al voor tijdens dit meer dan geslaagde bezoek!