Nieuws

22 augustus 2016

Openbare scholen zijn er weer klaar voor!

Op 22 augustus zijn alle openbare scholen in Westland en Midden-Delfland weer gestart.


Een week voor aanvang van het schooljaar was er op alle scholen al veel bedrijvigheid. Eerst werden vakantieverhalen van leerkrachten uitgewisseld. Daarna werden klassen ingericht en werd alles klaargezet voor de eerste schooldag. De eerste teamvergaderingen vonden weer plaats en de laatste gegevens voor een goede start werden uitgewisseld. Voor de juf en de meester is het ook weer spannend. Niet alleen nieuwe kinderen en een nieuwe klas, maar ook andere ouders en soms nieuwe collega's.

 

Na zes weken vakantie moeten sommige kinderen wel weer even wennen aan vroeg op, snel in de kleren en weer terug in de schoolbanken. Toch stonden de meeste kinderen maandagochtend te popelen om te beginnen. De meeste ouders kozen ervoor hun kinderen de eerste schooldag zelf naar school te brengen. Op de schoolpleinen werden dan ook door ouders en kinderen vakantie-ervaringen uitgewisseld.

 

Ook dit jaar ondernemen openbare scholen weer nieuwe initiatieven. Soms alleen, maar vaak ook samen met anderen in de schoolomgeving. Het afgelopen jaar zijn meerdere openbare scholen bezocht door de Onderwijsinspectie. Tijdens dit reguliere bezoek gaf de inspecteur aan erg tevreden te zijn over het onderwijsniveau op de openbare scholen. Naast de goede resultaten werd ook de sfeer in de scholen specifiek genoemd. Dat is fijn om te horen. Iedere school zal het komende jaar weer werken aan het blijven geven van kwalitatief goed onderwijs.

 

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen op de scholen dit schooljaar:

De Driekleur in 's-Gravenzande wil de goede onderwijsresultaten vasthouden en richt zich, naast het invoeren van een nieuwe versie van de aanvankelijk leesmethode op een nieuwe vorm van het voeren van oudergesprekken. Al een aantal jaar werkt de school op de daltonlocatie naar tevredenheid met een continurooster. Dit schooljaar zal ook de locatie Wilhelmina met een continurooster gaan werken. Daarnaast zal het schoolplein van de Wilhelminalocatie een metamorfose ondergaan en wordt op de daltonlocatie de binnenkant van de school verder gemoderniseerd.

Op de Willemsschool in Monster wordt een nieuw model voor didactisch handelen in gebruik genomen, de zogenaamde Expliciete Directe Instructie. Vanaf eind september worden de 'Willemsschoolweken' gehouden met als thema 'Voor altijd jong'. Hier gaan we later meer van horen.

Op De Vlieten (De Lier) zal Richard van der Worm, een ervaren, maar voor De Vlieten nieuwe directeur  starten. Natuurlijk blijft het lesprogramma over natuur en milieu een herkenbaar speerpunt op deze Groene school.

Bij Daltonschool Honselersdijk en Poeldijk staat PBS centraal. PBS staat voor Positive Behavior Support. PBS bevordert sociaal gedrag en vermindert gedragsproblemen onder leerlingen. Hierdoor kunnen alle leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs.

 

Door het schooljaar heen werken de openbare scholen regelmatig gezamenlijk aan projecten. Ook dit jaar staat het opbrengstgericht werken op alle scholen weer centraal en worden de modernste ontwikkelingen op ICT-gebied gevolgd. Op alle scholen nemen de schoolregels, gekoppeld aan normen en waarden, ook dit jaar weer een belangrijkde plek in. Onze scholen nemen actief stelling tegen pesten, discriminatie en intimidatie. Een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen vinden onze scholen erg belangrijk. Kortom onze scholen zijn helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar!