Nieuws

24 oktober 2017

Project Werkse! op OBS Het Galjoen

Tien leerlingen uit verschillende bovenbouwgroepen van Het Galjoen in Den Hoorn zijn gestart met een 'collegetour' van drie colleges over Groen & Veilig.

 


Onder begeleiding van Tomas Drenth, werkleider Groen en Omgeving bij Werkse!, zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het groenonderhoud van hun eigen schoolplein. Na het verzamelen van alle ideeën voor het schoolplein werden de snoeischaren, schoffels en harken uitgedeeld om de handen uit de mouwen te steken. Hierna staan nog twee colleges op het programma: Fauna & Groenbeheer in de wijk en Veiligheid.

Voor Het Galjoen is dit project een manier om een stukje maatschappelijke betrokkenheid mee te geven aan de leerlingen. Het is belangrijk dat leerlingen zorgen voor de omgeving van de school. Door middel van dit programma wil Werkse! aan de kinderen ook meer zichtbaar maken dat niet iedereen makkelijk een baan vindt en dat dit voor hele groep mensen in de samenleving lastig is.

Het Galjoen kijkt erg uit naar de samenwerking met Werkse!