Nieuws

23 april 2020

Scholen vanaf 11 mei weer open

Op 21 april 2020 heeft het kabinet besloten dat de basisscholen weer onder voorwaarden hun deuren mogen openen vanaf 11 mei 2020. Wij zijn erg blij, ook al is het gedeeltelijk, dat we weer mogen starten.
Preview foto
Scholen weer open: hoe ziet dat eruit?

Vanaf maandag 11 mei 2020 starten al onze scholen met het geven van onderwijs aan de leerlingen op school. Hieraan is een aantal strikte voorwaarden verbonden. Het is onze intentie om voor iedere leerling ongeveer 50% van de onderwijstijd te realiseren op school. We houden ons hierbij aan de regel dat slechts de helft van alle leerlingen tegelijkertijd fysiek op de school aanwezig is naast de groep leerlingen die wij vanwege noodopvang opvangen. De praktische invulling hiervan bepaalt iedere SOOW-school voor zich. Zij bepalen ook zelf welke rol het afstandsonderwijs krijgt op de dagen dat een kind niet op school is.

 

Protocollen
Door verschillende ministeries en onderwijskoepels is een protocol opgesteld voor de heropening van de basisscholen. Hierin staan onder andere adviezen over het bewaren van de veiligheid van de leerlingen en medewerkers, het weren van ouders en bezoekers in de school en op het schoolplein en over de hygiëne-maatregelen waaraan we ons moeten houden. Alle SOOW-scholen werken zo veel mogelijk via dit protocol.