Nieuws

15 september 2017

Staking

Op donderdag 5 oktober a.s. zal door leerkrachten in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De vakbonden hebben een staking uitgeroepen. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front (de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv en de werkgeversorganisatie PO-raad) ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten.

 


Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. We willen immers ook in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren voor de klas hebben staan.

 

Door de staking op 5 oktober zullen op veel plaatsen in Nederland de scholen dicht blijven. Op dit moment wordt op onze scholen in het Westland en Midden-Delfland geïnventariseerd hoeveel personeelsleden op de scholen gaan staken. Dit kan betekenen dat de school van uw kind(eren) op 5 oktober dicht is. De directeur van de school zal u daar verder over informeren.

 

Wij vragen u begrip te hebben voor de staking en het personeel van de scholen te ondersteunen door voor deze dag opvang te verzorgen voor uw kind(eren).

 

Wij begrijpen dat de situatie lastig kan zijn. Toch hopen we dat u begrip kunt opbrengen voor de werkonderbreking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan van den Broek,

voorzitter college van bestuur