Nieuws

03 maart 2016

Week van het Openbaar Onderwijs

In de week van 21 tot en met 25 maart is het de nationale 'Week van het Openbaar Onderwijs'. Deze week is een jaarlijks terugkerend initiatief waarmee het unieke karakter en de kernwaarden van het openbaar onderwijs onder de aandacht worden gebracht. In het hele land organiseren scholen activiteiten.


Binnen onze Stichting hebben wij gekozen voor het thema 'beroepen' in deze week. Wij stellen de kant van het maatschappelijk belang in de week centraal en nodigen gastsprekers uit op school. Door het thema 'beroepen' te kiezen kunnen wij differentiëren binnen de verschillende leeftijdscategorieën die wij op onze scholen hebben. Zo worden er politieagenten, artsen, brandweermannen e.d. uitgenodigd voor onze jongste leerlingen. Voor de leerlingen van de bovenbouw richten we ons m.n. op maatschappelijk functionarissen, zoals rechters, advocaten, raadsleden en wethouders.

Zo komen onze leerllngen in de de Week van het Openbaar Onderwijs in aanraking met verschillende identiteiten uit verschillende beroepsgroepen en ontdekken het maatschappelijk belang van deze beroepen.