Onze scholen

De Lier: De Vlieten

De Groene School

De Vlieten staat al ruim 15 jaar bekend als De Groene School. Dit betekent dat we onze leerlingen ies mee geven met betrekking tot het herkennen en verkennen van de natuur en wereld om het heen. Het benaderen van de wereld met respect en oog voor de natuur behoort tot de basis van normen en waarden die wij de kinderen meegeven. We stimuleren onderzoekend gedrag en leergierigheid. Leerkrachten gaan naar buiten, ze leggen verbinding tussen vakken, methodes en leerlijnen.
 

Talentontwikkeling

Het leren van en met elkaar speelt een belangrijke rol in de organisatie van het onderwijs op De Vlieten. Teamleden en leerlingen hebben en ontwikkelen kwaliteiten en expertises; die proberen wij volop te benutten. Binnen de afspraken die we maken over het ontedekkend leren, stimuleren wij leerlingen om hun kwaliteiten in te zetten en nieuwsgierig te zijn naar vraagstukken die we hen voorleggen.

 

Veiligheid, openheid en respect

Op team-, ouder- en kindniveau willen we een schoolorganisatie vormen die wordt gekenmerkt door een transparante anier van communiceren. Met respect voor ieders mening en argumenten treden we elkaar tegemoet en maken afspraken die we passend vinden voor onze schoolorganisatie.

In de ontwikkeling van de leerlingen spelen leerkrachten een gelijkwaardige rol naast de ouders en zo benaderen wij dit proces dan ook. Indien noodzakelijk betrekken wij ouders proactief bij de ontwikkeling van de kinderen.

Anjer 2
2678 PB De Lier
0174 - 514258
devlieten@devlieten.nl
http://www.devlieten.nl

Soort onderwijs: Regulier