Onze scholen

Den Hoorn: Het Galjoen

Plezier, Samen en Op Maat!

In Den Hoorn staat sinds 1997 openbare basisschool Het Galjoen. Op deze school wordt gewerkt met basisgroepen, onderverdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Vanuit de basisgroep leren kinderen op natuurlijke wijze zelfstandig en samen te werken met kinderen van verschillende leeftijden en niveau. Saamhorigheidsgevoel wordt gekweekt door het werken aan leerarrangementen binnen de eigen bouw.

De school biedt gedegen onderwijs. Rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling worden dagelijks aangeboden, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het niveau van het kind. Door een verdeling in onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben de leerkrachten veel mogelijkheden om in te spelen op de verschillen in aanleg, interesse en tempo van kinderen.

Daarnaast vindt de school het van groot belang dat kinderen zich op andere gebieden ontplooien. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en de creatieve ontwikkeling.

De sfeer op de school is open en gezellig en ouders tonen een grote betrokkenheid. Het Galjoen is gehuisvest in de MFA (multifunctionele accommodatie) Het Lint, samen met een aantal andere scholen, peuterspeelzaal en NSO.

Achterdijkshoorn 7
2635 MK Den Hoorn
015 - 2562561
directie@obshetgaljoen.nl
http://www.obshetgaljoen.nl

Soort onderwijs: Regulier