Onze scholen

Monster: Willemsschool

Welkom bij Obs. Willemsschool in Monster!
De Willemsschool is een openbare school voor basisonderwijs. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging, nationaliteit of culturele achtergrond. Onze school wil daarmee een afspiegeling zijn van onze maatschappij. wij zijn trots op onze school en willen u daarom graag uitnodigen om een kijkje te nemen op onze website (www.willemsschool.nl). Hier kunt u lezen hoe er op de Willemsschool gewerkt wordt en wat wij belangrijk vinden. Daarbij spelen onze kernwoorden 'sociaal', 'plezier' en 'op maat' een grote rol.
 
Sociaal
Om de sociale talenten te ontwikkelen en later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen de je nie zelf kiest. Wij besteden veel aandacht aan het spelen en werken in groepjes. Al doende leren de kinderen te luisteren en respect te hebben voor elkaar.
 
Plezier
Plezier in leren staat bij ons voorop. Groot belang wordt dan ook gehecht aan het scheppen van goed, veilig en uitdagend pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen centraal staan en op positieve wijze benaderd worden.
 
Op maat
Op de Willemsschool streven we naar onderwijs op maat. Op school zitten kinderen die moeite hebben met de reguliere leerstof. Daarnaast zijn er bij ons kinderen die juist behoefte hebben aan meer uitdaging op leergebied. Om aan de behoefte van onze leerlingen zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen bieden wij onderwijs op maat.
Zilvermeeuwstraat 1
2681 TT Monster
0174 - 212646
info@willemsschool.nl
http://www.willemsschool.nl

Soort onderwijs: Regulier