Onze scholen

Naaldwijk: Openbare Daltonschool Naaldwijk

Openbare Daltonschool Naaldwijk is sinds mei 2007 een gecertificeerde daltonschool. De school leert de kinderen behalve rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis ook vaardigheden die de huidige maatschappij vraagt. We leren de kinderen zelf keuzes te maken, verant- woordelijk te zijn voor hun handelen en spreken hen hier op aan.

Het daltononderwijs vraagt om een duidelijke structuur. Dit bieden wij als school. Er zijn heldere regels en daar dienen de leerlingen zich aan te houden.

Als u de school binnenloopt, is het geen stille school. Leerlingen doen hun werk niet alleen in de klas, maar ook op het leerplein. De kinderen van één groep zijn ook niet allemaal op hetzelfde moment met hetzelfde werk bezig. Zo maken wij optimaal gebruik van de ruimtes en middelen en kan de leerkracht in het lokaal extra aandacht geven aan kinderen die daar behoefte aan hebben.

 

Door verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken groeien onze leerlingen, zodat ze vanuit een evenwichtige persoonlijkheid de stap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs, met kennis en extra bagage.

 

 

 De Savornin Lohmanstraat 1
2672 BB Naaldwijk
0174-623913
info@odnaaldwijk.nl
http://www.odnaaldwijk.nl

Soort onderwijs: Dalton