Onze scholen

's-Gravenzande: De Driekleur, locatie Avonturier

De Driekleur, locatie Avonturier: leren voor het leven!

Niet voor de school maar voor het leven leren wij! Die wijze tegeltekst hing aan de muren van ons oude schoolgebouw. Ook op de moderne school van De Driekleur - met twee gebouwen - zijn de woorden nog steeds van toepassing.
Kennelijk is kwaliteit iets van alle decennia. Kiezen voor kwaliteit is: de talenten van elke leerling aanspreken en die helpen ontwikkelen! Kinderen ondersteunen bij hun zelfontplooiing, zodat ze in hun omgeving goed kunnen functioneren. Ons onderwijs daagt leerlingen uit, prikkelt ze en geeft ze de ruimte! Dat kan alleen met duidelijke afspraken die ervoor zorgen dat iedereen elkaars werk en meningen respecteert en waardeert.

Van der Kest Wittensstraat 3
2691 XD 's-Gravenzande
0174 - 526060
avonturier@obsdedriekleur.nl
http://www.obsdedriekleur.nl/avonturier

Soort onderwijs: Regulier