Onze scholen

Wateringen: De Kyckert

De Kyckert: de gaafste school van Wateringen!

OBS De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. We zien het als onze opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doen we door kwalitatief goed onderwijs te bieden. Met ruim 30 medewerkers bieden we voor bijna 350 leerlingen, hun ouders en elkaar een fijne speel-, leer- en werkomgeving.

 

De Kyckert heeft de ambitie om een school te zijn die in de omgeving wordt gezien als een betrouwbare partner in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Zij werkt hierin samen met diverse instanties, waaronder de brede school en Okidoki, om kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar naast de didactische ontwikkeling ook een sociaal-emotionele en brede ontwikkeling mee te geven. Het bieden van kwaliteit en kansen voor onze leerlingen en het geven van een eigen verantwoordelijkheid en het benutten van talenten zijn kerngedachten die hierbij uitgedragen worden.

Lange Spruit 88
2291 LC Wateringen
0174 - 293116
directie@dekyckert.nl
http://www.dekyckert.nl

Soort onderwijs: Regulier