Missie, visie en ons DNA

Samen op eigen wijze

Ons ideaal is dat elk kind na het verlaten van één van onze basisscholen zegt: “Ik heb een leuke schooltijd gehad. Ik heb veel geleerd van en met anderen. En, ik heb vertrouwen dat ik in de toekomst kan worden wie ik wil.”

 

Identiteit

Onze onderwijskundige en pedagogische identiteit, ons DNA, kenmerkt zich door:

  1. Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van elke relatie. We zijn betrouwbaar en integer naar onszelf, de kinderen en hun ouders. We bouwen aan zelfvertrouwen. Dat doen we open en transparant. Kinderen krijgen de ruimte om te experimenteren, te onderzoeken en te ondernemen.

  1. Inspireren

De ontwikkeling van kinderen en leerkrachten staat centraal. We inspireren elkaar, leren met en van elkaar en dagen elkaar uit. We stimuleren talenten om tot bloei te komen. Een uitdagende en rijke leeromgeving zorgt voor inspiratie. Onze leerlingen en medewerkers leren en werken met plezier.

  1. Samen

Door een goede samenwerking kun je echt iets voor elkaar betekenen. We slaan met alle betrokkenen, binnen en buiten onze organisatie, de handen ineen zodat kinderen zich optimaal (volledig) kunnen ontwikkelen. Samenwerking betekent rekening houden met elkaar. Interesse hebben in de ander zonder oordelen.

 

Visie op onderwijs

Mensen zijn van jongs af aan nieuwsgierig, leergierig en uit op sociale binding. Door tegemoet te komen aan de basisbehoefte van een relatie, autonomie en competentie ontstaat een sterke motivatie. Dat is de motor voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

Ons onderwijs heeft oog voor de sterk veranderende omgeving en is toekomstgericht. Er is aandacht voor de belevingswereld, de diverse leergebieden en de wijze waarop wordt geleerd. Samen met de leerlingen nemen wij de ruimte om op een eigen manier wijs te worden. Op onze openbare scholen is iedereen welkom. Uitgangspunt is dat we open, tolerante en verantwoordelijke burgers zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor hoe we de aarde doorgeven aan volgende generaties. We leren kinderen wat ze zelf kunnen bijdragen en geven het goede voorbeeld.