West ziet Danja:

“Ik ervaar veel ruimte voor eigen inbreng bij West”

 

Danja Buis kreeg na haar LIO-stage op Obs Het Galjoen direct een baan aangeboden. En dat aanbod nam ze zonder twijfelen aan. Waarom? Danja viel vooral voor de manier waarop Het Galjoen omgaat met haar leerkrachten: “Er wordt hier gekeken naar de persoon en vooral goed geluisterd. Ik ervaar dat er ruimte is voor mijn kwaliteiten en mijn eigen inbreng en dat motiveert.”

 

Rekenen met vliegenmeppers

Als je Danja vraagt wat het voor haar betekent dat haar kwaliteiten gezien worden, gaan haar ogen stralen. “Hier krijg ik de ruimte om mijn eigen onderwijs te ontwerpen. Veel scholen hanteren een standaard onderwijsmethode. Op Het Galjoen werken we anders. Hier krijg je als leerkracht de ruimte om je eigen lesmethodes te ontwerpen. Zo heb ik bijvoorbeeld een rekenles gemaakt met vliegenmeppers. De kinderen lopen door de klas met een vliegenmepper met daarop een getal. Door een high five met de vliegenmepper te geven aan een ander kind die een som op zijn vliegenmepper heeft staan, leren ze spelenderwijs de som te maken. Dat maakt mijn werk creatief en het werkt stimulerend voor de leerlingen.”

 

Ouders kiezen bewust voor Het Galjoen
De ruimte om je eigen onderwijs te ontwerpen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het Galjoen is een school met een eigen visie en een eigen karakter. “Die zoektocht naar kwaliteit vertaalt zich ook naar onze onderwijsaanpak”, vertelt Danja. “We combineren de beste kwaliteiten van een onderwijsvorm en stoppen die in een mengpotje. We pakken stukjes Dalton en Jenaplan en integreren die in onze lesmethodes. We werken met gecombineerde groepen, leerarrangementen en ontdekkend en onderzoekend werken. Dat maakt weer dat veel ouders bewust kiezen voor Obs Het Galjoen als school voor hun kind.”

 

Lage drempel
Dat Danja veel ruimte ervaart, komt door de grootte van de organisatie concludeert zij zelf. “De Scholengroep waaronder Het Galjoen valt is West en dat is een kleine gemoedelijke organisatie. Er wordt veel uitgewisseld, vooral tussen IB’ers en directieleden. Dat maakt de drempel laag. Ik wilde graag een coachingsopleiding doen, zodat ik stagiairs beter kon begeleiden. Dat werd snel geregeld.”
West stimuleert medewerkers ook om verder te kijken dan het belang van hun eigen school. Danja vertelt uit eigen ervaring: “Bij sollicitaties kijken we goed naar de kwaliteiten en naar het creatieve vlammetje van een sollicitant. Omdat we een scholengroep zijn, bekijken we een sollicitatie groter. Soms past een kandidaat niet helemaal in het plaatje van Het Galjoen, maar wel bij één van onze andere scholen.”

 

Hartverwarmende uitwisseling
Dat ‘gezien worden’ werkt ook door naar haar leerlingen. “Ik streef er in mijn groep naar dat kinderen zich welkom voelen en ik stimuleer hen volledig zichzelf te zijn. Dat ik ook de tijd neem om hen te zien, echt met hen te communiceren. Niet alleen met woorden, maar ook non-verbaal. Dat je naar hen kijkt, hen ziet en dat zij jou ook zien. Ik ben best expressief en kinderen lezen je dan al snel. Humor is voor mij hierin een verbindende factor. Dus als het even kan, maak ik een grap. Een knipoog, een grappige blik of een quasi-strenge blik. Die uitwisseling met hen is hartverwarmend. Dat zijn echt mijn momenten.”

 

Durven jezelf te zijn
Danja vindt het vooral belangrijk dat kinderen zichzelf durven zijn. “Dat kinderen trots zijn op wie ze zijn geworden op onze school. Ik werk nu drie jaar met dezelfde groep en het is zo mooi om te zien dat kinderen zichzelf ontwikkelen en groeien als mens, vooral sociaal. Dat ze voor zichzelf opkomen, leren samen een opdracht uit te voeren en elkaar aanspreken. Dat past weer bij hoe we bij Het Galjoen, en bij West, in het onderwijs staan: we doen veel met en voor elkaar. Als je er niet uitkomt, denken we met je mee. Want je hoeft het niet allemaal zelf te bedenken als leerkracht.”