West ziet Mark:

“Goed luisteren naar elk kind, dat vind ik belangrijk”

 

Mark is al zeventien jaar leerkracht en werkte zowel in het regulier als in het speciaal basisonderwijs. Sinds een jaar staat hij voor de klas bij Daltonschool De Schutse in Maasland, onderdeel van West Openbaar Onderwijs. “Ik speel zoveel mogelijk in op de talenten van kinderen.” 

Werken bij West iets voor jou? Check onze vacatures

Mark begon zijn carrière als leerkracht bij een daltonschool. Daarna stapte hij over naar het speciaal onderwijs, waar hij leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider was. Vorig jaar keerde hij terug naar de reguliere basisschool. “Ik wilde graag lesgeven op een kleinschalige, persoonlijke school”, vertelt hij. “De Schutse sloot daar perfect bij aan én het is een daltonschool. Die vorm van onderwijs spreekt me erg aan. Leerlingen leren zelfstandigheid, goed samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor hun taken. Van die vaardigheden hebben ze hun hele leven plezier.”

 

 

‘Samen’ als pijler

Daltonschool De Schutse is onderdeel van West Openbaar Onderwijs. De tweeling van Mark gaat ook naar een school van West. “Ze komen elke dag blij uit school”, zegt Mark. “Als medewerker van West heb ik hetzelfde. Eén van de pijlers van West is ‘samen’ en dat zie ik duidelijk terug bij ons op school. We zorgen als team dat we onze leerlingen het best mogelijke onderwijs geven. Dat doen we echt samen, want we hebben elkaar nodig om onszelf én onze leerlingen te ontwikkelen. Bij West is er alle ruimte om te groeien. Genieten van het lesgeven is voor mij nu het belangrijkste, maar misschien komen er over een paar jaar wel kansen bij West waar ik nu nog geen idee van heb.”

 

Leerkracht

Mark geeft les aan zowel groep 5/6 als groep 7/8. De afwisseling bevalt hem goed. “Ondanks dat ik meester ben van een groot aantal leerlingen, doe ik mijn best om elk kind individueel te zien”, zegt Mark. “Met elk kind houd ik rekening en ik speel zoveel mogelijk in op ieders talenten. Kinderen die bijvoorbeeld heel goed zijn in een bepaald vak, kunnen andere kinderen ondersteunen die dat vak lastig vinden. Ik denk dat ik een zorgzame, energieke leerkracht ben. Ook streng, maar leerlingen weten dat ik wel van een dolletje houd. Praten met leerlingen vind ik heel belangrijk. Op mijn vorige school had ik een vertrouwensband met kinderen. Eén van mijn leerlingen had het thuis erg zwaar en ik was de enige leerkracht bij wie hij rustig werd en begon te praten. Die goede band bouw ik nu met de leerlingen van De Schutse ook op.”

 

Expertise

Mark voelt zich erg gezien door de schooldirectie en zijn collega’s. “Bij bepaalde vraagstukken komen collega’s naar me toe, ook omdat ik veel ervaring heb in het speciaal onderwijs en het begeleiden van kinderen”, zegt hij. “Dat voelt goed. Ik vind dat we als team ook heel close zijn. Elke ochtend drinken we eerst samen koffie en samen sluiten we de dag ook weer af.”

 

Veilig voelen

Na zeventien jaar staat Mark nog altijd met veel plezier voor de klas. Hij vindt het mooi dat hij als leerkracht op verschillende manieren succes kan ervaren. “Aan de ene kant kun je blij zijn als je een kind iets hebt geleerd, zoals breuken vermenigvuldigen. Aan de andere kant kun je veel bereiken op sociaal gebied: zorgen dat leerlingen goed samenwerken, of ruzies oplossen, zodat ze daarna weer samen kunnen lachen. Ik vind het heel moeilijk als een kind niet graag naar school gaat en ga in dat geval altijd het gesprek aan. Elk kind moet durven te vertellen hoe hij of zij zich voelt. Ik hoop dat mijn leerlingen later aan mij terugdenken als een fijne leerkracht, die goed naar hen luisterde. Die hen écht zag en die er mede voor zorgde dat ze met plezier naar school gingen.”