Nieuws

18 februari 2016

Kinderen beleven plezier aan cultuuronderwijs

Kunst en cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving.


Kinderen beleven plezier aan cultuuronderwijs

Wie kennisneemt van diverse kunst- en cultuurvormen en daar ook nog bewust en actief mee bezig is, bouwt niet alleen meer kennis op, maar kan ook (op een andere manier) genieten van de mooie dingen om ons heen. Dat kunst en cultuur goed samengaan met het geven van goed onderwijs bewijst Obs. De Driekleur. Kunst- en cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen.

Zo brachten de groepen 7 van zowel de locatie Wilhelmina als de Daltonlocatie een bezoek aan het Stedelijk museum in Amsterdam. Het enthousiasme dat de kinderen daar toonden en het plezier dat zij hadden maakt duidelijk dat kunst, cultuur en onderwijs erg goed samen gaan!