Nieuws

14 november 2017

Nieuwe taalmethode op De Kyckert

Dit schooljaar is OBS De Kyckert in Wateringen, vanaf groep 4, gestart met de nieuwe taalmethode 'TaalActief'.

 


Na een periode  van wennen zijn de leerlingen en leerkrachten inmiddels gewend aan de werkwijze van deze methode. Het niveau van de deze methode ligt hoger dan de eerder gebruikte methode.

Er is de afgelopen tijd dan ook veel aandacht besteed aan de onderdelen die voor de leerlingen vanaf groep 5 nog onbekend waren. Hier wordt de rest van het schooljaar ook extra tijd aan besteed.

 

TaalActief streeft naar een hoger taalniveau.  De eerste ervaringen zijn dat 'TaalActief' een fijne en leuke methode is. De kinderen werken afwisselend en aan diverse taalonderwerpen die in thema's aangeboden worden. De afwisseling tussen het werken in het werkboek en in het taalboek met een taalschrift wordt als prettig ervaren.